IMAGELINKEDIN.png

חדש!

בואו ללמוד את הסודות של המקצוענים להקמת האקתון בארגון שלכם, בסדנה חווייתית בת 3 ימים.

רוצה חבילת טמפלטים וספרון הדרכה לארגון ההאקתון שלך? לקבל עדכונים תקופתיים מהחברה המובילה בישראל להאקתונים?

BLEE Hackathons Logo