top of page
Backgrounds-3905_edited.jpg
פיצה
כתר
כוכב
BLEE Hackathons האקתון
קוקטייל
בירה

האקתון זה כנראה לא מה שחשבת

כן, האקתון זה עדיין מרתון פיתוח של 24 שעות לקהל טכנולוגי. 

אבל לא רק.

אופסייט לארגון? פתיחת שנה לאנשי מכירות? תוכנית פיתוח שנתית? כנס בכירים?

בכל מקום שבו רוצים לספק חוויה משמעותית שיש בה ערך עסקי - יש מקום להאקתון עם BLEE Hackathons.

להאקתון רציני יש
תוצאות שאפשר למדוד:

חוויה משמעותית

חוויה משמעותית

שמשפיעה לאורך זמן

חיבור משמעותי

חיבור משמעותי

בין א.נשים מכל הארגון

פרויקטים משמעותיים

פרויקטים
משמעותיים

שנכנסים לרודמאפ

Backgrounds 2-4188_edited.jpg

אילו מטרות אפשר להשיג עם האקתון?

🤝 יצירת מחוברות

ההאקתון מפגיש בין אנשים שלא עובדים יחד בדרך כלל - ממחלקות שונות, דרגים שונים או מיקומים שונים. במסגרת ההאקתון הם יכירו אישית, יעבדו יחד, וישתפו ידע.

💪 פיתוח מנועי צמיחה

במסגרת ההאקתון העובדות והעובדים שלכם יפתחו מוצרים ותהליכים, יאתרו ויפתרו בעיות - וזאת במטרה להגדיל הכנסות, להקטין הוצאות או לשפר תהליכים.

האקתון
פנימי

👋 פיתוח קהילה

החוויה המעשית של האקתון היא כלי אפקטיבי במיוחד לקדם פלטפורמה או מוצר בקרב הקהילה, וליצור ממשק בין האנשים שלכם לאנשים שבחוץ.

🤟 גיוס ומיתוג מעסיק

האקתון מקצר ומשכלל את תהליך הגיוס. הוא מאפשר איתור והערכה של כמות גדולה של מועמדות.ים בזמן קצר, ויצירת מערכת יחסים בגובה העיניים עם כל מועמד.ת.

האקתון
חיצוני

איך אנחנו גורמים להאקתון כזה לקרות?