top of page

האתגר:

אתגר Race Against Corona

בימים אלה בהם נגיפי הקורונה מגיעים כמעט לכל מקום מיושב על פני כדור הארץ, הם מגיעים גם למקומות ולקהילות מרוחקות בדרום הגלובלי (אפריקה למשל) אשר במידת מה המידע על דרכי ההתנהגות ודרכי ההימנעות מהידבקות במחלה, אינו נגיש אליהן כמו שהוא נגיש לנו.
בנוסף מדובר על קהילות אשר אינן בהכרח מחוברות לחשמל ולאינטרנט ואינן משתמשות באינטרנט סלולרי, כך שיכולות הגעת המידע אליהן מוגבלות ביותר.

הפתרון המצוי ביותר למניעת ההדבקה ומניעת התחלואה של הקורונה הוא שינוי התנהגות אשר דורש הקפדה על הגיינה ועל ריחוק חברתי, לפיכך יש צורך במציאת דרך להעברת מידע והסבר על דרכי ההעברה של הנגיף ובאמצעים להימנע מהם. מציאת הדרך תסייע באופן משמעותי למניעת ההתפשטות של הנגיף במקומות בהם יש סכנה שההשפעה שלו תהיה קשה ביותר בשל מחסור וריחוק של מוקדי רפואה ובריאות.

4.4.20

האתגר מסתיים:

28.3.20

האתגר מתחיל:

שותפים:

מה המשימה?

פיתוח דרכי העברת מידע ומסרים שלא באמצעות האינטרנט על הדרכים להימנע מהידבקות והדבקה במחלה. בדרום הגלובלי

מה צריך להגיש?

 • יצירת מודל של דרכים להעברת מידע ומסרים לקהילות ללא אינטרנט
 • פיתוח של אפשרויות קיימות של שימוש ברשת הטלפון או ברדיו, ו/או פיתוח של דרכים נוספות

מי יכול.ה להשתתף?

 • כל אחד ואחת
 • ניסיון בתחום תקשורת
 • נשות ואנשי חינוך
 • ניסיון בבריאות הציבור
 • ניסיון בעבודה עם קהילות
 • היכרות עם קהילות כפריות בדרום הגלובאלי

מהם המדדים לפתרון מוצלח?

 • ישימות טכנולוגית
 • עלויות כספיות
 • חדשנות
 • התאמה לקהל היעד

מנטורים:

bottom of page