top of page

האתגר:

אתגר Corona Guard

אמצעי הזהירות המומלצים על מנת להימנע מהדבקה והעברה של מחוללי מחלה הנישאים באוויר הם נקיטת אמצעי זהירות כמו שמירה על היגיינה,שטיפת ידיים יסודית, וכמובן הימנעות משהות בקרבת חולים. אך כל אמצעי הזהירות הללו לא מספיקים אם אחד מבני הבית נדבק בנגיף, או דורש טיפול ביתי במחלה. כמו שניתן לראות ממקרים בארץ ובעולם, רבים מבני משפחתו של אדם חולה, נדבקו גם הם. חלק מאמצעי הזהירות קשים ליישום, עלול להיווצר מחסור או קושי בהשגת אמצעי מיגון, וישנן דרכי הדבקה כנגדן קשה מאוד להתגונן.

28.3.20

האתגר מסתיים:

18.3.20

האתגר מתחיל:

שותפים:

מה המשימה?

מציאת פתרונות קלים ליישום על מנת להגן על בני הבית של אדם חולה בנגיף COVID-19 מהדבקה.

מה צריך להגיש?

שיטה פשוטה שניתן ליישם או לייצר בכל בית להגנה על בני הבית מהדבקה. זה יכול לכלול:

 • ייצור ביתי של אמצעי מיגון

 • אמצעים לחיזוק ההנחיות של משרד הבריאות לבידוד הביתי

 • דרכים אחרות למנוע הדבקה של בני הבית

מי יכול.ה להשתתף?

 • מייקרים

 • אנשי ונשות רפואה

 • מהנדסות ומהנדסים מכל סוג

 • חברות סטארטאפ עם מוצרים רלוונטיים

 • כל אדם יצירתי

מהם המדדים לפתרון מוצלח?

 • יעיל במניעת הדבקה

 • פשוט ליישום ממרכיבים ביתיים או מוצרי מדף

 • בטוח לשימוש

 • נגיש וזול - כל האזרחים יוכלו לרכוש או להכין בעצמם

מנטורים:

bottom of page