BLEE Hackathons Logo

CORONA PILL

ספרינט המשכיות עסקית בתקופת הקורונה

התפשטות הקורונה בעולם מובילה למגבלות הולכות ועולות על תנועה של אנשים וסחורות בין מדינות ובתוכן. חברות עשויות להיתקל באתגרים כגון:

 • השבתת טיסות

 • עובדים, ספקים ולקוחות בבידוד בית

 • שיבוש בשרשרת האספקה

 • ביטול אירועים וכנסים

המצב החדש דורש מחברות היערכות מיידית על מנת להימנע מהפסדים וקיצוצים כואבים, או מאידך מינוף מצב החירום כדי ליצור מנועי צמיחה חלופיים.

חברת BLEE Hackathons, המתמחה בתהליכי פתרון בעיות ופיתוח מוצרים עבור ארגונים בינלאומיים, מציעה ספרינט מונחה של יום אחד לדרג ניהולי - CORONA PILL.

במסגרת ספרינט CORONA PILL נסייע לכם לפתח תהליכים ומוצרים שיתאימו לתקופת הקורונה ולאחריה, בזמן קצר ובמסגרת המשאבים הקיימים.

אודות ספרינט CORONA PILL

שלבי הספרינט

 • איתור האתגרים העסקיים הבהולים ביותר

 • פיתוח חלופות ישימות במסגרת המשאבים הקיימים

 • פיתוח תוכנית ליישום מהיר

תוצר סופי

 • מסמך אסטרטגי אופרטיבי למנכ״ל המקיף את האתגרים שזוהו וחלופות לפעולה

המשתתפים

 • מקבלי החלטות ומנהלים בדרג ביניים

 • כל מנהל מרכיב צוות עבודה לביצוע משימות במהלך הספרינט

פרטים טכניים

 • משך הספרינט: כ-7 שעות

 • עד 8 צוותי עבודה

 • ניתן לבצע את הספרינט מרחוק עבור משתתפים בבידוד או בחו״ל

השירותים הכלולים

 • יעוץ מקדים

 • 2-4 מנחים (בהתאם לכמות המשתתפים)

 • תשתית טכנולוגית

 • מתודולוגיה, הכוללת פורמטים וטבלאות

 • הפקת המסמך האופרטיבי בסוף התהליך

אודותינו

חברת BLEE Hackathons, הפועלת מזה 4 שנים, עובדת עם ארגונים גדולים במטרה להכניס תהליכי חשיבה ועבודה של תרבות הסטארטאפ. במסגרת סדנאות תחרותיות של 12-48 שעות מנהלי ועובדי התאגיד מפתחים מוצרים ותהליכים במסגרת משאבים קיימים, ומאפשרים יישום מהיר והשפעה מיידית על שורת הרווח.

בין לקוחותינו

לפרטים נוספים

למידע נוסף:

צרו קשר עם תומר וינשטין בטלפון 054-2398076‬ / במייל,

או דרך הטופס.

BLEE Hackathons